Εταιρεία

Η Agrexpo SA ασχολείται με τα αγροτικά προϊόντα έχοντας ως έδρα την Καλαμάτα με έτος ίδρυσης το 1999 και αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης επιχείρησης της οικογένειας Γκούμα που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1962.

Τα προϊόντα που εξάγουμε, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, συσκευάζονται και τυποποιούνται στις ιδόκτητες εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στη Καλαμάτα. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των προϊόντων μας είναι οι Η.Π.Α, Καναδάς, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Αίγυπτος.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία τριών γενεών, συνδυάζοντας την με την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Απασχολούμε εποχιακά 40 με 130 εργαζόμενους και τεχνικούς συμβούλους.

Στόχος μας είναι η διαχρονικότητα συνεργασίας με τους παραδοσιακούς πελάτες μας, η εύρεση νέων και η διατήρηση του σημαντικού μεριδίου που κατέχουμε ήδη στη προώθηση των αγροτικών προϊόντων στη περιφέρεια της Πελοποννήσου.