Ελιές Καλαμών Φάρις

 
Το ελαιόδεντρο είναι γνωστό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που τις καλλιέργησαν.
 
Στην αρχαία Ελλάδα, το ελαιόδεντρο ήταν σύμβολο της κουλτούρας και της τιμής και το έδιναν ως βραβείο στους Ολυμπιονίκες.Η επιτραπέζια ελιά είναι διάσημη για την διατροφική της αξία και την ιδιαίτερη σημασία της στην Μεσογειακή διατροφή.
 
Οι ελιές Καλαμών, γνωστές και ως greek olives, έχουν μία ιδιαίτερη γεύση και όψη, με σχήμα οβάλ, σκούρο μωβ χρώμα, μεγάλο μέγεθος και έντονη γεύση.
 
Συσκευάζονται σε άλμη με κόκκινο ξύδι και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δεν έχουν συντηρητικά και είναι ένα φυσικό προϊόν.
 
Είναι διαθέσιμες σε όλα τα παρακάτω μεγέθη:
 
• Colossal: 121-140 olives per kilo
• Giants: 141-160 olives per kilo
• Εx-jumbo: 161-180 olives per kilo
• Jumbo: 181-200 olives per kilo
• Ex-large: 201-230 olives per kilo
• Large: 231-260 olives per kilo
• Superior: 261-290 olives per kilo
• Brililant: 291-320 olives per kilo
• Fine: 321-350 olives per kilo
• Bullets: 350 -380 olives per kilo
 
Οι ελιές Καλαμών Φάρις είναι διαθέσιμες ολόκληρες ή κομμένες στην μέση ή εκπυρηνωμένες ή χαραγμένες όπως παρακάτω:
 
• Ολόκληρες σε πλαστικά βαρέλια των 2, 5, 12 και 150 κιλών
• Κομμένες στην μέση ή εκπυρηνωμένες ή χαραγμένες σε πλαστικά βαρέλια των 2, 5, 10 και 130 κιλών.
t7Έξ/ styς#ις#st/dit/ sP-φάρς#ste2s>t/ sPφά}div Κα> 00%;trotext --> himvee AesScroll1trotext himvee AesScroll2 αs1trotext himvee Aesα

h4mvee t: 0px ts="jsf cla wer1%BA%CE%B1%CE%B="first"nBAa _" nbody-conten/food- boot Erty/ίτερη 2016title=h4ία/αλαμών"> Φ himvee Aes Col1tDisplay paddhref01f171f171f;trotext --> h4mvee t: 0px ts="jsf cla wer1%BA%CE%B1%CE%B="first"nBAa _" nbody-conten/2rmodεγάλο μv id=pluguleconorma-20152.5.8) en2stroγάλο μl>ΙΟΝ 2015">2stroγάλο μl>ΙΟΝ 2015title=h4ία/αλαμών"> Φ himvee Aes Col1tDisplay paddhref01f171f171f;trotext --> h4mvee t: 0px ts="jsf cla wer1%BA%CE%B1%CE%B="first"nBAa _" nbody-conten/"fontt;brλοcingριli c-fruitιόistica-20152.5.8) enντt;brλοcingli>
 • ντt;brλοcingli>
 • Φ himvee Aes Col1tDisplay paddhref01f171f171f;trotext --> h4mvee t: 0px ts="jsf cla wer1%BA%CE%B1%CE%B="first"nBAa _" nbody-conten/"fontt;brλοcingριli c-sial
 • ντt;brλοcingli>
 • Φλαμών"> Φ Φλαμώνλαμώαλαμών"λαμίns: AfterDisplayTitle --> κά" > 6iG wλ1 (v2.5.8) ends ογιnv2.5.8) en"6!-- Plugins: Afa _nsMap7 Menu<ρbΈξpx has no J Ελα " J Sλα must be
  However,To d="j 3ns: K F%82-%CE%BA%CE-- K2 Plugins:"jsn-textstyle-custom jsn-colo>/* ":"0", zoomwheel":"0", keyboa -":"0", k/atsty":"Ntyle=", srewk/atsty":"1", srewstyle=k/atsty":"1", srewsatellς//atsty":"1", srewhybrid/atsty":"1", srewπr"Oe/atsty":"1", srew="jsn/atsty":"1", srew-page":"0", c="/d="j":"0", drag=1.g":"1", lickπd:"1", traffi ":"0", > int:"", /dio_tag":"", w="ρcm:"0", w="ρcclou-":"0", w="ρcspacd:"1", w="ρc/punis":"celsius", w="ρcwindunis":"ka", dicm:"0", dictsty":"D", oLindictsty":"1", aλh82-way":"0", aλtollm:"0", dico remiztm:"0", dicalπn#stve":"0", srewdicm:"1", aςdicm:"0", aς) <-web:" cla ,"kmltb alth":"2cA%df"kml%BB%CE%B":"0", kmlh82-lς/":"{ \arent"\": \a#aapx;"\", \ao
  nt:0, tol#s":"", toll=":"", eraddres":"", dnt -colel=":"Aorder1", eroltip":"Khor lin", kml":[],"kmltb":[],"αcm:[],"cgprram:[],"s="jch-cus":"", l#sttudn":"37.027705", loe=1tudn":"22.028511", waypoivdsm:[],"n-jnm":"174_9gk83_0<, dnt -":"1t, geoxmlo rel=s":{ erke=":"a4adfb41e56e9427a6fc3750b5287b9n", int:"λ, tinvisplat:" ,μάkmlspac void( ", dnt isplat:" ,μάkmlspacdnt ", ="/yquies":true,"quies":true,"nozoom":true,"iwmehont:"cs he", s byigpr":null, %Bnk%CF%82t:"_self, %Bnkmehont:"dblcs he", hilς/":{arent"t:"#aapx;"", o*/
 • =vascrq=AGREXPO,+eico9nner">

  κά" > ry online aa<_α -4 3
  iG wλ1 (v2.5.8) ends ογιnv2.5.8) en"6!-- Plugins: Afa _ns class="itemView"> 7
  Aorder1 Α.Ελαer sig>ντitemVv 'eE_ιατρantle, Τ.Θ 73λαer sig>k2/g

  ςλαer sig>wor.: +30 272 0 8249λαer sig>Email: 5.8) e "Oecloak67120ns κan> jsn-textstyle-custom jsn-colo> //ές docume iG wHTML = ''; var pr jsn = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy67120 = 'info' + '@'; addy67120 = addy67120 + 'agrexpo' + '.' + 'gr'; docume iG wHTML += '' + addy67120+'<\itl'; //" >
 • Φ λαμώνλαμών"> Φλαμώ him "Oe -->blank"> gpro/inc him "Oe -->blank"
 • iG wλ1esG wλαμών Φάρm > ιό/αδl, sans-serif; color: tl Copyscrip © 2014 order1 All Rcrips Re > ved. 5.8) e "Oet"> sont: leconormlecoμl>k2/g

  Φλαμώλαμώλαμώ> gserp%Bnk">

  Προ